Pravidla soutěže

Úplná pravidla Soutěže o produkt Freshbrain
(dále jen „Pravidla“)

Pořadatel soutěže
Soutěž organizuje a pořádá společnost Neozen s.r.o.  se sídlem Komenského náměstí 141/5,674 01, Třebíč, IČ: 035 53 591, zapsaná v OR v Brně, oddíl C, vložka 8538 (dále jen „Pořadatel“).

Termín a místo konání
Soutěž se koná v termínu 22.9.2022 – 5.10.2022, místem konání je facebooková stránka Neozen na adrese https://www.facebook.com/neozen.cz (dále jen „Facebook“).

Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Ze soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže Pořadatelem se není možné, jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v soutěži.

Výhra
Výhrou v soutěži je jedno balení doplňku stravy Freshbrain 30+30. https://www.neozen.cz/pamet-a-soustredeni/freshbrain/

Oznámení výherce
Výherce bude po skončení soutěže zveřejněn Pořadatelem na facebookové stránce
Neozen (https://www.facebook.com/neozen.cz) maximálně v rozsahu název facebookového profilu, jméno a příjmení. V soukromé zprávě zašle Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se předání výhry. Pokud výherce nekontaktuje Pořadatele do 30 dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.


Mechanismus soutěže
Soutěž je umístěna – a probíhá – na facebookové stránce Pořadatele (Neozen - https://www.facebook.com/neozen.cz) prostřednictvím facebookového příspěvku.
Ze soutěžících, kteří splní Pravidla a podmínky soutěže, vybere Pořadatel 1 výherce losem.


Podmínky soutěže
Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na webové stránce neozen.cz, výňatek pravidel je umístěn na facebookové stránce Neozen - https://www.facebook.com/neozen.cz

Podmínky pro zařazení soutěžícího do losování o výhru:
1. Soutěžící musí dát like facebookové stránce Neozen - https://www.facebook.com/neozen.cz

  1. Soutěžící musí pod soutěžní příspěvek vložit komentář s odpovědí na soutěžní otázku: Co vám pomáhá k lepšímu soustředění a efektivnější práci?


Osobní údaje

Přihlášením se do soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to odesláním zprávy na e-mailovou adresu Pořadatele: info@neozen.cz

 

V případě, že se Soutěžící stane výhercem výhry v soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.


Soulad s pravidly Facebooku
Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena.

V Třebíči dne 19.9.2022

 

Text příspěvku
Vyhrajte FreshBrain!

Tento doplněk stravy vám pomůže pracovat ale i odpočívat efektivně! Podpořte činnost svého mozku s Freshbrain a vyzkoušejte jej, soutěžit můžete od termínu 22.9.2022 – 5.10. 2022


Pravidla soutěže:
1. Dejte like FB stránce @Neozen
2. Do komentářů pod příspěvek odpovězte na otázku: Co vám pomáhá k lepšímu soustředění a efektivnější práci? Podělte se s námi o rady a tipy, jak se co nejlépe soustředit a efektivně pracovat!


Výherce vylosujeme 6.10.2022
Úplná pravidla najdete na webové stránce: neozen.cz

Zpět do obchodu